Parkbänk, sommar, Östra kyrkogården
Foto: Ronald Eek

Demokrati i kyrkogårdsorganisationen

Begravningssamfälligheten styrs av begravningsdelegerade och en begravningsstyrelse.

Begravningsdelegerade (som organisatoriskt motsvaras av pastoratens kyrkofullmäktige) utses utifrån kyrkovalet av församlingar och pastorat i Göteborg. Begravningsdelegerade utser i sin tur en begravningsstyrelse. Vid begravningsstyrelsens sammanträden deltar även länsstyrelsens begravningsombud (läs mer om begravningsombuden i Göteborg). Begravningssamfälligheten i sin helhet regleras av "Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om begravningssamfälligheten i Göteborg" Länk till pdf med SvKB 2016:8).

Mandatperioden är 2017-2021

Från 1 januari 2018 ser det nya presidiet för begravningsdelegerade samt den nya begravningsstyrelsen ut enligt följande:

BEGRAVNINGSDELEGERADE - PRESIDIUM

Ordförande i begravningsdelegerade - Jens Lindström (S)
Vice ordförande i begravningsdelegerade - Gunvor Hagelberg (POSK) 

Valberedning                                                                                         
Jens Lindström (S)                                                                                                              Gunvor Hagelberg (POSK)
Tomas Rosenlundh (ÖKA)

BEGRAVNINGSSTYRELSEN

Ordförande i begravningsstyrelsen - kyrkoherde Mats-Ola Nylén, med kyrkoherde Maria Ottensten som ersättare i begravningsstyrelsen 
1:e vice ordförande - Ann Marie Ericsson (S), Torslanda-Björlanda församling
2:e vice ordförande - Sten Janson (POSK), Domkyrkopastoratet

Övriga ledamöter
Magnus Nilsson (S), Lundby församling
Per Ove Persson (S), Västra Frölunda pastorat
Mauritz Palm (POSK), Carl Johans pastorat
Hans Benjaminsson (POSK), Västra Frölunda pastorat
Kjerstin Fogelklou (ÖKA), Backa pastorat
Tomas Rosenlundh (ÖKA), Carl Johans pastorat
Eva -May Melander (FK), Västra Frölunda pastorat

Ersättare
Reino Kedegård (S), Backa pastorat
Lars-Ola Dahlqvist (S), Domkyrkopastoratet
Gunvor Hagelberg (POSK), Carl Johans pastorat
Kent Wikström (POSK), Lundby församling
Gunilla Gjötlen (ÖKA), Örgryte pastorat
Roy-Lennart Winqvist (FISK), Örgryte pastorat

 

ÅRSRAPPORT FÖR 2019 och Årsredovisning 2019

Årsrapport

Årsrapport 2019 för Göteborgs begravningssamfällighet: år 2019 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ner Årsrapport 2019 som pdf-fil här. 

Årsredovisning

Årsredovisning för Göteborgs begravningssamfällighet för räkenskapsåret 2019 jämte tillstyrkt revisionsberättelse finns att ladda ner här i pdf-filFastställd av begravningsstyrelsen 28 april 2020. 

Protokoll och kallelser

Här finns kallelser och protokoll för begravningssamfällighetens beslutsorgan

2020

2019

Vid frågor och önskemål om dokument kontakta kyrkogårdsförvaltningens diarie via växeln 031-731 80 80 eller e-post

Sammanträden 2020 BDG & BSG

Här finns mötesplanering för begravningssamfällighetens beslutsorgan

2020

Begravningsdelegerade kl. 18.00

 • Torsdag 27 februari
 • Onsdag 27 maj - inställt
 • Torsdag 27 augusti
 • Tisdag 27 oktober

Begravningsstyrelse kl. 16.30

 • Onsdag 5 februari
 • Onsdag 4 mars
 • Onsdag 1 april
 • Onsdag 29 april
 • Onsdag 3 juni
 • Onsdag 2 september
 • Onsdag 7 oktober
 • Onsdag 4 november
 • Onsdag 2 december

ÅRSRAPPORT FÖR 2019 och Årsredovisning 2019

Årsrapport

Årsrapport 2019 för Göteborgs begravningssamfällighet: år 2019 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ner Årsrapport 2019 som pdf-fil här. 

Årsredovisning

Årsredovisning för Göteborgs begravningssamfällighet för räkenskapsåret 2019 jämte tillstyrkt revisionsberättelse finns att ladda ner här i pdf-filFastställd av begravningsstyrelsen 28 april 2020.