Kvibergs kyrkogård, vy
Foto: Ronald Eek

Beslut om inrättande av begravningssamfällighet i Göteborg

Den 15 mars 2017 beslutade Göteborgs stiftsstyrelse att inrätta en begravningssamfällighet

l begravningssamfälligheten ska ingå; Domkyrkopastoratet, Carl Johans pastorat, Västra Frölunda pastorat, Örgryte pastorat, Nylöse pastorat och Backa pastorat, samt församlingarna Askim, Lundby och Torslanda-Björlanda.

Begravningssamfälligheten ska benämnas Göteborgs begravningssamfällighet. Respektive ingående enheter i begravningssamfälligheten ska utse vardera tre (3) ledamöter och två (2) ersättare till indelningsdelegerade för begravningssamfälligheten  

De ingående enheternas beslutande organ ska senast den 30 maj 2016 förrätta val till indelningsdelegerade för begravningssamfälligheten, samt snarast efter valet meddela stiftsstyrelsen om detta.

Stiftsstyrelsen kommer efter att valen ägt rum, att utse sammankallande.  

Av införandebestämmelserna framgår att samfällighetsbildningen för begravningsverksamheten i Göteborg träder i kraft 1 januari 2018 när Göteborgs kyrkliga samfällighet upphör.

Läs mer om begravningssamfällighetens organ begravningsdelegerade och begravningsstyrelsen här

Reglemente för begravningsverksamheten

Reglemente för begravningsverksamheten inom Göteborgs begravningssamfällighet. Antaget av Indelningsstyrelsen för Göteborgs begravningssamfällighet 2017-12-12.

Innehåller kapitlen: förvaltning, definitioner, gravrätt, begravning, minneslund-askgravlund-askgravplats, gravanordning, skötsel av gravplats samt ordningsföreskrifter.

Hämta filen Reglemente för begravningsverksamheten som pdf här.