Årsrapport 2019

Från juni 2020 finns en årsrapport över 2019 med händelser och fakta om begravningssamfälligheten.

Årsrapport 2019 för Göteborgs begravningssamfällighet. Innehåller året 2019 i bild och text, fakta och presentation av organisationen, begravningsstatistik samt delar av den formella årsredovisningen.

ÅRSRAPPORT FÖR 2019 och Årsredovisning 2019

Årsrapport

Årsrapport 2019 för Göteborgs begravningssamfällighet: år 2019 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ner Årsrapport 2019 som pdf-fil här. 

Årsredovisning

Årsredovisning för Göteborgs begravningssamfällighet för räkenskapsåret 2019 jämte tillstyrkt revisionsberättelse finns att ladda ner här i pdf-filFastställd av begravningsstyrelsen 28 april 2020. 

Vid önskemål om fler än ett exemplar - kontakta oss via e-post gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se eller växel telefon 031-7318080, knappval 4.