Gammal bänk i sten framför täta buskar.
Foto: Stina Eklund

Vilka är vi?

Stina Eklund
Befattning: Familjerådgivare
Socionom, leg. psykoterapeut, auktoriserad kyrklig familjerådgivare, handledare
stina.eklund@svenskakyrkan.se


Kerstin Hedenstam Björnell
Befattning: Familjerådgivare
Socionom, leg. psykoterapeut, auktoriserad kyrklig familjerådgivare, handledare
kerstin.hedenstam-bjornell@svenskakyrkan.se

Kristoffer Nyman
Befattning: Familjerådgivare
Leg. psykolog, handledare
kristoffer.nyman@svenskakyrkan.se

Peter Nätterdal
Befattning: Verksamhetschef, Familjerådgivare
Teolog, leg. psykoterapeut, handledare
peter.natterdal@svenskakyrkan.se

Maria Kjellberg Carlsson
Befattning: Familjerådgivare
Socionom, leg. psykoterapeut, handledare
maria.kjellberg-carlsson@svenskakyrkan.se