Gammal bänk i sten framför täta buskar.
Foto: Stina Eklund

Hur går det till?

Ni ringer själva på vår telefontid för att boka tid.
Antalet samtal kan variera. 
Samtalen är 75 - 90 minuter per gång.
Vi har sekretess, vi för inga journaler och du kan vara anonym.
 
Vad innebär familjerådgivning?
 
- Att i lugn miljö få samtala med varandra.

- Att finna vägar ur låsta positioner.

- Att tillsammans med familjerådgivare skapa möjligheter till förändring.

- Att få stöd och hjälp i svåra livshändelser och kriser.

- Att öka förståelsen för egna och andras värderingar och livsåskådning.