Gammal bänk i sten framför täta buskar.
Foto: Stina Eklund

Föreläsningar och samtalsteman

Vårt utåtriktade och förebyggande arbete vänder sig till såväl allmänhet som professionella. Vi kan utifrån olika teman som rör par- och familjeliv erbjuda gruppsamtal, där vi tillsammans reflekterar över olika teman. Utifrån era önskemål kan vi också utforma andra teman och upplägg tillsammans.
Exempel på teman kan vara:
Par och familjeliv
Unga par
Framtidsdrömmar för nygifta
Vad händer med parrelationen när man får barn
Existentiella perspektiv på relationen
Ombildade familjer
Föräldraskap i livscykeln; yngre barn, tonåringar, barn som flyttat hemifrån
Samtal med anhöriga
Samtalsmetodik
Vi erbjuder kortare och längre kurser till arbetsgrupper och en kombination av utbildning och handledning.
I samarbete med beställaren kan vi erbjuda kortare och längre kurser i systemiskt förhållningssätt och samtalsmetodik. Om önskemål finns kan vi skräddarsy en kombination av handledning och utbildning där vi utifrån handledningssituationer även kan träna olika förhållningssätt och metoder.