Digitala gudstjänster

Välkommen att se Gnosjö pastorats webbgudstjänster Klicka på bild för att komma till valfri gudstjänst

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet - Frälsningen

Dagens text:

Gamla testamentet, Jesaja 2:2-5

Epistel, 2 Petrusbrevet 1:2-8

Evangelium, Johannes 12:35-43

Psaltarpsalm, PS 62:10-13

Medverkande: Marianne Häggkvist, Johanna Andersson, Victoria Krondal, Sigvard Nyqvist, Magnus Sjögren. 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet - Att leva tillsammans

Dagens text:

Gamla testamentet, Tobit 10:7-13

Epistel, 2 Timotheusbrevet 1:3-5

Evangelium, Matteus 13:53-57

Psaltarpsalm, PS 68:5-7

Medverkande: Marianne Häggkvist. Victoria Krondal. 

 

Tacksägelsedagen - Lovsång

Dagens text:

Gamla testamentet, Salomos vishet 7:15-22

Epistel, Kolosserbrevet 3:16-17

Evangelium, Lukas 19:37-40

Psaltarpsalm, PS 65:9-14

Medverkande: Marianne Häggkvist, Johanna Andersson, Sigvard Nyqvist.

16:e söndagen efter trefaldighet - Döden och Livet

Dagens text:

Gamla testamentet, Job 14:13-15

Epistel, Filipperbrevet 1:20-26

Evangelium, Markus 5:35-43

Psaltarpsalm, PS 107:18-22

Medverkande: Marianne Häggkvist, Johanna Andersson, Victoria Krondal, Sigvard Nyqvist, Magnus Sjögren.

14:e söndagen efter trefaldighet – Enheten i Kristus

Dagens text:

Gamla testamentet, Amos 9:11-15

Epistel, 1 Korinthierbrevet 1:10-13

Evangelium, Johannes 17:18-23

Psaltarpsalm, PS 95:1-7 


Medverkande: Marianne Häggkvist, Johanna Andersson, Victoria Krondal, Sigvard Nyqvist, Magnus Sjögren.