Söndag 16/12 kl.10.00 Kyrkans Hus mässa med 40-års jubileum.

Stina Landin, sång. Kören. Servering efter mässan.