Musik

Välkommen att vara med i pastoratets sång-och musikverksamhet!

Kyrkokören övar i Kyrkans Hus, torsdagar kl.19.00. Välkommen!

Gnosjö Gospel ekumenisk gospelkör,

Vi övar torsdagar kl.19 - 20.30.

För mer information kan du kontakta Joakim Adriansson,
076-798 19 74

Kören väntar ...