Konfirmander

Vill du bli konfirmand i höst? Läs mer...

Konfirmand 2020/2021

Är du nyfiken på den kristna tron, kyrkan, läger, Jesus mm?
Hur gör man? När träffas vi? Måste man gå i kyrkan varje söndag?
Frågorna är många ... 
Vill du vara med som konfirmand ?
Kom till Gnosjö församlingshem den 4 oktober kl.10.00.
Då har vi inskrivning för en ny grupp.

För info ring:

Titti Fredriksson 0370-92066

Carin Mattsson 0370-92061

Maria Karlsson 0370-92070

Magnus Sjögren 0370-92065

Vill du anmäla dig till konfa redan nu gör du det till någon utav ovanstående ledare eller till gnosjo.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Vad är konfirmation? 

Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Dopet är en gåva där Gud lovar att gå med dig under alla livets dagar. Dopet är en möjlighet att se ditt eget liv i ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka det.

Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att du är värdefull och viktig för att du är den du är. Som människa har du både ansvar för ditt eget liv och för hur du bemöter andra. Ibland fungerar det bra, ibland inte. Dopet påminner dig om att du alltid får börja om på nytt, att livet alltid är större än dina misslyckanden.

Vad handlar konfirmation om?
Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”.  Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro?  Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra!  

Mål med konfirmationen
Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att som leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.

Tio skäl att konfirmeras!

Du får ...

… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.
… ta reda på vad kristen tro är.
… lära känna nya människor.
… åka på läger. 
… träffa människor som är äldre än du och som är där för att du är viktig.
… vara med om något som är annorlunda än skolan.
… bli allmänbildad.
… ingå i en lång tradition av människor.
… vara med om en konfirmationsgudstjänst.
… varför inte?

Konfirmandteamet består av präst, assistent ungdom/diakoni, musiker, unga ledare. 

Läs mer om konfirmation: https://www.svenskakyrkan.se/konfirmation

Konfirmandledare i Gnosjö

Magnus Sjögren, präst

0370-92065

magnus.sjogren@svenskakyrkan.se

Titti Fredriksson, assistent i församlingsarbete
0370-92066
titti.fredriksson@svenskakyrkan.se

Carin Mattsson, assistent

0370-92061

carin.mattsson@svenskakyrkan.se

Konfirmandledare i Hillerstorp

Maria Karlsson

0370-92070

maria.1.karlsson@svenskakyrkan.se

Präst

Magnus Sjögren

0370-92065

magnus.sjogren@svenskakyrkan.se