Fredag den 12/4 kl.18.30 Kväll för hela Världen i Kyrkans Hus.

Melodikryss, auktion, lotterier till förmån för fasteinsamlingen.