Barnverksamheten i Källeryd

ALL BARNVERKSAMHET I PASTORATET ÄR PAUSAD TOM 24/11 PGA ÖKAD SMITTSPRIDNING AV COVID-19. DÄREFTER TAS ETT NYTT BESLUT.

 

BARNGRUPPER i Källeryd

Torsdag

Buskul  kl. 14.30-17.00 F-klass-åk3

KU  åk.4 och uppåt kl. 17.00-18.30

Ledare för barngrupperna är Anki Stigemyr Gunnarsson

Anmälan till grupperna görs till: 0370-92071 eller annkristin.gunnarsson@svenskakyrkan.se

OBS! Begränsat antal platser