Barnverksamheten i Källeryd

From v.35 startar verksamheten upp igen.

Nu startar våra barngrupper from v.35

BARNGRUPPER i Källeryd

Torsdag

Miniorer och juniorer kl. 14.30-16-30 för dig som går i åk.1-4

KU  åk.5 och uppåt kl. 17.00-19.00

Ledare för barngrupperna är Anki Stigemyr Gunnarsson och Maria Karlsson.

Anmälan OBS! begränsat antal platser

072-5094816 el. annkristin.gunnarsson@svenskakyrkan.se