Barnverksamheten i Källeryd

Vänligen klicka på bilden för mer information om tider och grupper

BARNGRUPPER i Källeryd

Torsdag

Miniorer och juniorer kl. 14.30-16-30 för dig som går i åk.1-4

KU  åk.5 och uppåt kl. 17.00-19.00

Ledare för barngrupperna är Anki Stigemyr Gunnarsson och Maria Karlsson.

Anmälan senast 27/8 OBS! begränsat antal platser

072-5094816 el. annkristin.gunnarsson@svenskakyrkan.se