Gudstjänst i Glanshammars kyrka

Förnyelse i Glanshammars kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkan blir mer flexibel och handikappanpassad

Ett antal bänkar har tagits bort i kyrkans mittersta parti. Bänkarna har ersatts med stolar för att göra användandet av kyrkan mer flexibelt och handikappanpassat. Vi kommer också så småningom att få ett nytt altare som kommer att placeras nedanför det stora krucifixet.

Längst ned i kyrkans norra del finns det nya bord och stolar som gör det möjligt för fler att sitta ned vid våra kyrkkaffen.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta kyrkoherde Josephine Cummings, 0730-785448

 


 

Foto: Jerk Alton