En stund av stillhet

Torsdag 22 oktober i Lillkyrka kyrka

Välkommen till en stillsam musikgudstjänst då vi bland annat sjunger sånger från kommuniteterna i Taizé och Iona. Medverkan av Josephine Cummings och kören KomVox.

KomVox
Josephine Cummings

Josephine Cummings

Glanshammars församling

Församlingsherde

Jenny Nordström

Jenny Nordström

Glanshammars församling

Kantor, Ungdom och Konfirmand