Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Gudstjänster på Hagagården

Till hösten är Hagagårdens gudstjänster öppna för alla igen

Vår verksamhet på Hagagården är förnärvarande endast för boende

Torsdagar jämna veckor 14.30 firar vi gudstjänst på Hagagården. Efter gudstjänsten dricker vi kaffe tillsammans.

Välkomna!