Meny

Föreläsning

Onsdag 20 november 18.30 Glanshammars församlingshem

Det finns många berättelser om romer, men få berättas av romer. Den här kvällen får du lyssna till Jeanette Olsson och hennes egen och fyra generationers glädje, sorg och starka vilja att inte bara överleva utan att leva.

Jeanette driver företaget Mänskliga möten och är författare till boken Tiggare kan ingen vara: Romska kvinnor i fyra generationer. Boken sträcker sig över tre sekel och tre kontinenter. Det är berättelsen om fyra generationers romska kvinnor och deras dramatiska liv, speglat genom deras ögon och genom världshistorien.

Jeanette Olsson

Kvinnorna, Jeanette Olsson och hennes mormors mor, mormor och mor, leder sig själva, föräldrar och barn genom världen. Från Asien och Östeuropa på 1800-talet, över Atlanten till Latinamerika, tillbaka till Europa, genom andra världskriget för att slutligen komma till Västerås där de är med och bygger folkhemmets välfärd. 

Under kvällen serverar Kaffebönorna te och smörgås. En frivillig gåva tas upp till välgörande ändamål. Varmt välkommen!