Meny

Vi ställer om!

Ordinarie gudstjänster är inställda och kyrkan fortsätter att be. Med anledning av myndigheternas rekommendationer kan vi inte längre samlas fysiskt. När kyrkklockorna ringer kallas vi att be även om vi inte kan träffas. I Gislaveds pastorat kommer vi att fira vanliga gudstjänster utan närvarande församling. Dessa kommer att spelas in och läggas ut på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/gislaved. I övriga kyrkor (en i varje församling) kommer vi att ha en bön (ställföreträdande gudstjänster) vilket innebär att huvudgudstjänst firas med endast präst och kantor i kyrkorummet utan närvarande församling. Vi uppmanar till bibelläsning och bön. Underlag med dagens texter finns på vår hemsida, ta gärna fram bibel och psalmbok hemma. Var med när gudstjänst sänds på tv, radio eller via webben. Besök gärna en kyrka om du behöver stillhet eller enskild andakt.