Foto: Maria Rickardsson

UMiV

En meningsfull fritid. Efter din konfirmation har Du möjlighet att delta i vårt UMiV projekt.

Det innebär att du under två års tid hjälper till med något i din församling.
T ex: Ledare i någon grupp, medverkan i gudstjänster, eller uppdaterar vår hemsida. Det finns många möjligheter!

Du får åka på ett utbildningsläger per termin och efter de två åren åker vi på en gemensam resa ut i Europa, tillsammans med andra ungdomar i Västbo.

Kontakta diakon Maria Rickardsson 0371-831 83.

Titta gärna på UMiVs hemsida: www.kontraktsgard.se