Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gislaveds pastorat Besöksadress: Norra Storgatan 12, 33230 GISLAVED Postadress: BOX 83, 33222 GISLAVED Telefon:+46(371)83650 E-post till Gislaveds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Swish

Betala och ge kollekt med mobilen Swish är en mobiltjänst och ett komplement till kontanta betalningar som Gislaveds pastorats åtta församlingar erbjuder. Du kan ge kollekt och betala för t ex kyrkkaffe eller inköp från bokbordet via Swish.

I Gislaveds pastorat kan du använda Swish vid våra barnverksamheter, diakonala verksamheter, soppluncher,  kyrkkaffe, kyrkresor samt köp vid våra bokbord.

Vill du skänka pengar till söndagens kollekt kan du swisha från torsdag veckan innan till onsdag veckan efter varje gudstjänt. Observera att Swish-nummer varierar beroende i vilken församling kollekten tas upp.

Betala via Swish
När du vill betala via Swish till några av våra ändamål gör du så här:      

Ange rätt swish-nummer (se listan nedan) för ändamålet.
Ange belopp.       
När du betalar med swish-nummer ska du ange till vilket ändamål det gäller i meddelandefältet.        
Klicka på Betala.
Är uppkopplingen till nätet dåligt i kyrkan eller församlingshemmet går det bra att swisha din betalning från annan plats.

Tips! Lägg in de swish-nummer du vill använda som kontakter i din mobil så behöver du inte slå numren varje gång du swishar.

Du hittar också våra swish-nummer vid våra olika betalningsställen.  

Swish-nummer till alla våra åtta församlingar
Anderstorps församling
Kollekt Anderstorps kyrka 1236687362
Andra betalningar 1231703719
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe eller det som anges vid resp. tillfälle.   

Bosebos församling
Kollekt Bosebo kyrka 1232328581
Andra betalningar 1234180139
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe eller det som anges vid resp. tillfälle.    

Burseryds församling
Kollekt Burseryds kyrka 1234643979

Kollekt Gryteryds kyrka 1232636686

Kollekt Sandviks kyrka 1230304204

Kollekt Södra Hestras kyrka 1232328516
Andra betalningar 1231059146
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe.

Gislaveds församling
Kollekt Båraryds kyrka 1232371300

Kollekt Gislaveds kyrka 1235517925

Kollekt Gyllenfors kapell 1232383750
Andra betalningar 1234630265
Skriv i meddelandet om det gäller kaffe, soppa, diakonal eller barn.

Norra Hestra församling
Kollekt Norra Hestra kyrka 1235393301
Kollekt Stengårdshults kyrka 1235264072

Kollekt Valdshults kyrka 1231498906

Kollekt Öreryds kyrka 1234180154
Andra betalningar 1235264080
Skriv i meddelandet om det gäller kaffe, barn mm  

Villstads församling
Kollekt Smålandsstenars kyrka 1230472407
Kollekt Villstads kyrka 1233700952
Andra betalningar 1231554443
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe, barn mm 

Våthults församling
Kollekt Våthults kyrka 1234946505
Andra betalningar 1230472423
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe eller det som anges vid resp. tillfälle.    

Västbo Sankt Sigfrids församling
Kollekt Kållerstads kyrka 1233365038
Kollekt Reftele kyrka 1236262364

Kollekt Ås kyrka 1231626787
Andra betalningar 1234946513
Skriv i meddelandet att det gäller kaffe.

 

Anslut dig till Swish 
Du ansluter Swish till ditt bankkonto, så att du kan skicka och ta emot betalningar direkt till och från kontot – när du vill och var du vill.

Swish fungerar mellan Danske bank, Handelsbanken, ICA-banken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna.

Pengarna kommer in på kontot inom loppet av några sekunder. Betalningarna godkänns med hjälp av Mobilt BankID. Lika enkelt och säkert som i internetbanken och mobilbanken.

För att kunna skicka pengar med Swish behöver du först göra tre saker:          

Anslut dig till Swish via din internetbank på din dator eller mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer.     
Ladda ner och aktivera appen Mobilt BankID om du inte redan har det på din telefon.
Ladda ner och aktivera Swish-appen från App Store eller Google Play.
Är du osäker på hur du gör? Ta kontakt med din bank så hjälper de dig.

Läs mer om Swish här: www.getswish.se

 

 

 

Januari

1 Nyårsdagen_ ____________ F ---

6 Trettondedag jul_________ R Svenska kyrkans internationella arbete

7 1 sön e trettondedag_____ F ---

14 2 sön e trettondedag_____ S Oskarshamns och S: Sigfrids folkhögskolor

21 3 sön e trettondedag_____ R Svenska bibelsällskapet

28 Septuagesima_ __________ R Svenska Kyrkans Unga

Februari

4 Kyndelsmässodagen______ S Växjö stifts kyrkosångsförbund

11 Fastlagssöndagen_ _______ R Svenska kyrkans internationella arbete

18 1 sönd i fast_____________ F ---

25 2 sön i fast_ _____________ R Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

Mars

4 3 sön i fast_ _____________ R Svenska kyrkans internationella arbete

11 Midfastosöndagen_______ F ---

18 Jungfru Marie bebådelsed__R Svenska kyrkans unga 50%,

_________________________ Sveriges kyrkosångsförbund 50%

25 Palmsöndagen___________ R Svenska kyrkans internationella arbete

30 Långfredagen _ __________ F ---

April

1 Påskdagen_______________ S Svenska kyrkan i utlandet

2 Annandag påsk___________R Svenska kyrkans internationella arbete

8 2 sön i påsktiden_________F ---

15 3 sön i påsktiden_________ S Stiftsgården Tallnäs

22 4 sön i påsktiden_________R Sveriges Kristna Råd

29 5 sön i påsktiden_________F ---

Maj

6 Bönsöndagen____________ F ---

10 Kristi himmelfärds dag_ ___ R Svenska kyrkans unga 50%,

_________________________ Salt, barn och unga i EFS 50%

13 Sön f pingst_____________ S Svenska kyrkans unga i Växjö stift

20 Pingstdagen_____________ F ---

21 Annandag pingst_________ F ---

27 Heliga trefaldighets dag___ R Svenska kyrkans internationella arbete

Juni

3 1 sön e trefaldighet_______ F ---

10 2 sön e trefaldighet_______ F ---

17 3 sön e trefaldighet_______ R Svenska kyrkans internationella arbete

23 Midsommardagen________ F ---

24 Den helige Johannes

döparens dag____________ F ---

Juli

1 Apostladagen____________ R Svenska kyrkans internationella arbete

8 6 sön e trefaldighet_______ F ---

15 Kristi förklarings dag______ S Wettershus retreatgård

22 8 sön e trefaldighet_______ R Svenska kyrkan i utlandet

29 9 sön e trefaldighet_______ F ---

Augusti

5 10 sön e trefaldighet_____ F ---

12 11 sön e trefaldighet_____ R Svenska kyrkans internationella arbete

19 12 sön e trefaldighet_____ F ---

26 13 sön e trefaldighet_____ R Diakoniinstitutionerna

September

2 14 sön e trefaldighet_____ R Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd

9 15 sön e trefaldighet_____ F ---

16 16 sön e trefaldighet_____ S Oskarshamns och S: Sigfrids folkhögskolor

23 17 sön e trefaldighet_____ R Hela människan

30 Den helige Mikaels dag____ R Svenska kyrkan i utlandet

Oktober

7 19 sön e trefaldighet_____ F ---

14 Tacksägelsedagen________ R Sveriges kyrkosångsförbund

21 21 sön e trefaldighet _____ R Rådgivningsbyrån för asylsökande

_________________________ och flyktingar

28 22 sön e trefaldighet _____ F ---

November

3 Alla helgons dag__________ R Svenska kyrkan i utlandet

4 Sön e alla helgons dag_____ S Svenska kyrkan i utlandet

11 24 sön e trefaldighet_____ F ---

18 Sön f domssöndagen_____ R Svenska kyrkans internationella arbete

25 Domssöndagen_ _________ F ---

December

2 1 sön i advent____________ R Svenska kyrkans internationella arbete

9 2 sön i advent____________ S Ändamål som senare bestäms av biskopen

16 3 sön i advent____________ R Svenska Kyrkans Unga

23 4 sön i advent____________ F ---

25 Juldagen_ _______________ F ---

26 Annandag jul_____________ R Svenska kyrkans internationella arbete

30 Sönd efter jul____________ R Svenska kyrkans internationella arbete

Kollektvädjan publiceras på

internwwwsvenskakyrkan.se/vaxjostift

Ansökan om stiftskollekt för 2019 ska ha inkommit till domkapitlet

senast den 31 maj 2018. (Domkapitlet Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö)