Rutiner

Vi utgår från vår läroplan Lpfö 18 i vårt arbete med barnen. Lite allmänna rutiner finner du här nedan. Med anledning av coronaviruset Covid - 19 har vi lagt ut information på vår hemsida. se dokument nedan. Eftersom läget i Sverige är så skiftande har vi ingen möjlighet att hålla informationen ständigt uppdaterad utan hänvisar till allmänna informationskanaler såsom Folkhälsomyndigheten och UD.

Uppdaterad 201104

Många frågor uppstår kring smittspridning och förhållningssätt när coronapandemin åter tar fart i samhället.

Därför förtydligar vi våra förhållningsregler på förskolan.

Barnen på förskolan är välkomna så länge de är friska.

Det innebär att de ska stanna hemma om de har förkylningssymtom som

§  Snuva

§  Nysningar

§  Feber/ feberkänsla

§  Hosta

§  Andningsbesvär

Håll gärna ditt barn hemma från förskolan om någon i familjen är sjuk i covid-19 för att minska smittspridningen i samhället.

Är du som vårdnadshavare sjuk eller hemma eftersom någon i familjen har covid-19 riskerar du att smitta andra. Då får du inte själv lämna eller hämta ditt barn på förskolan.

Alla i samhället har ett stort eget ansvar att hjälpa till att förhindra smittspridning av coronaviruset. Ett sätt att förhindra den är att hålla ett barn med sjuka familjemedlemmar hemma från förskolan.

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens direktiv, vilket innebär att snabba förändringar sker.

Har du frågor om coronaviruset?
Ring det nationella informationsnumret 113 13 eller besök krisinformation.se. 

På vårdguiden 1177.se finns bland annat information om symptom på sjukdomen covid-19: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/  Det är Region Jönköpings län som är ansvariga för smittskyddet samt hälso- och sjukvården i länet.

Säker informationskälla

Har du frågor om coronaviruset kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

 eller på https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Där finns den senaste och mest aktuella informationen samt länkar till olika myndigheters information.