Rutiner

Vi utgår från vår läroplan Lpfö 18 i vårt arbete med barnen. Lite allmänna rutiner finner du här nedan. Med anledning av coronaviruset Covid - 19 har vi lagt ut information på vår hemsida. se dokument nedan. Eftersom läget i Sverige är så skiftande har vi ingen möjlighet att hålla informationen ständigt uppdaterad utan hänvisar till allmänna informationskanaler såsom Folkhälsomyndigheten och UD.

Uppdaterad information om Coronaviruset 200312
Den 10 mars uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer. De uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
Inom förskola och skola innebär det att barn/elever ska stanna hemma om de har förkylningssymtom som:
 Snuva
 Nysningar
 Feber/feberkänsla
 Hosta
 Halsont
 Andningsbesvär
Det finns inga tecken på smittspridning av Coronaviruset i förskolor eller skolor i Gislaveds kommun. Det finns därför ingen anledning att hålla friska barn hemma. Elever i grundskolan har skolplikt och ska därför gå till skolan.
Har du frågor om coronaviruset?
Ring det nationella informationsnumret 113 13 eller besök krisinformation.se. Om du själv har symptom och tror att du är smittad av coronaviruset kontakta vårdguiden 1177