Nytt hopp!

Vid den ekumeniska gudstjänsten i Centrumkyrkan den 25/11 fick jag ett nytt hopp! Läs mer här!

Vid gudstjänsten medverkade Ellinor Ädelroth, lungläkare och professor emerita vid Universitetssjukhuset i Umeå. Hon arbetar vid Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa tillsammans med Denis Mukwege. Nadia Murad och Mukwege tilldelades Nobels fredspris 2018. De fick Fredspriset för deras kamp att stoppa det sexualiserade våldet i väpnade konflikter. Ellinor Ädelroth berättade för oss om arbetet på Panzisjukhuset.

Hon berättade om de småflickor och kvinnor som utsatts för grova sexuella övergrepp/tortyr och vilka följderna blev för dem. Det som dessa män utsätter barn och kvinnor för är inte något annat än ren ondska. Hennes yngsta patient var bara 16 månader. Vi var alla mycket skakade över hennes berättelse men också fulla av beundran för det arbete som Ellinor Ädelroth utför i Kongo.  Bland oss som var närvarande väcktes en önskan om att på något sätt bidra till att hjälpa dessa utsatta barn och kvinnor. Jag ställde därför en fråga till Ellinor över hur vi skulle kunna bidra med ekonomiska medel. Hon föreslog många olika lösningar men jag fastnade för hennes egen barnfond. Allt från denna insamling går oavkortat till behandling av barn på Panzisjukhuset.  När ett barn kommer in och behöver exempelvis en kateter så kan föräldrarna inte betala för den. Genom Ellinor Ädelroths barnfond kan vi bidra till att bekosta detta.

Ellinor Ädelroth är medlem av Pingstkyrkan i Umeå och de distribuerar pengarna direkt till Panzisjukhuset. Om du vill bidra så är Bankgiro Pingstkyrkan Umeå
5659-8808 märk talongen Panzi/Ellinor.

Ellinor Ädelroth ger mig ett sådant hopp i denna värld som kan vara så fasanfull. För jag vet att det finns en människa där ute som vägrar att ge upp. En människa som gör allt hon kan för att upprätta och läka människor som mött den djupaste av ondska. Låt oss tillsammans stötta henne i den kampen!

Marianne Nilsson
Församlingsherde i Gislaveds pastorat