Foto: Kristin Lidell/IKON

Nomineringsgrupper i Gislaveds pastorat

Det finns 8 nomineringsgrupper i Gislaveds pastorat att ta kontakt med, du kanske känner tillhörighet till någon av dessa, här hittar du kontaktuppgifter till de olika nomineringsgrupperna. Här hittar du även information om hur man bildar em ny nomineringsgrupp.

Nomineringsgrupper

Socialdemokraterna
Kontaktperson: Ylva Samuelsson, ylvaesamuelsson@gmail.com

Borgerlig samverkan i Gislaveds pastorat
Kontaktperson: Gislaveds pastorat, gislaved.pastorat@svenskakyrkan.se

Centerpartiet
Kontaktperson: Gislaveds pastorat, gislaved.pastorat@svenskakyrkan.se

Framtidens kyrka - Burseryds församling i Gislaveds pastorat
Kontaktperson: Bengt Svensson, bengtiforshult@gmail.com

För Anderstorp i Gislaveds pastorat
Kontaktperson: Magnus Falk,  bengtmagnus.falk@gmail.com

Kyrkans framtid i Norra Hestra församling i Gislaveds pastorat
Kontaktperson: Karin Johansson, karin.alabo@toppnet.se

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Kontaktperson Anna Lindbäck, annagislaved@bahnhof.se

Västbo Sankt Sigfrids kyrkliga gemenskap i Gislaveds pastorat
Kontaktperson: Henrik Hallberg, henrik.hallberg@esbe.eu

Bilda ny nomineringsgrupp

Det går att bilda en ny nomineringsgrupp tillsammans med andra som tycker som du. Ni vill kanske lyfta fram och fokusera på andra frågor än de nomineringsgrupper som redan finns.

Här hittar ni information om hur ni går till väga