Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val till Svenska kyrkans beslutande organ, i Gislaveds pastorat, i Växjö stift och på nationell nivå. Ledamöter i kyrkofullmäktige, i stiftsfullmäktige och i kyrkomötet utses då genom direkta val.

Svenska kyrkan leds av demokratiskt tillsatta ledamöter i dessa beslutande församlingar. Demokratin bygger bland annat på att du är delaktig genom att använda din rösträtt och därmed ange vilka kandidater som ska företräda dig.

Kandidaterna ingår i olika grupperingar, som kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet, och motsvarar partier i de allmänna valen.
För nomineringsgrupperna kandiderar ett antal personer, som redovisas på gruppernas valsedlar. I Gislaveds pastorat har sju nomineringsgrupper anmälts. Dessa kommer att presentera sig i augustinumret av Kyrkdörren.

Rösträtt
Du som är medlem i Svenska Kyrkan och har fyllt 16 år har rösträtt.
Är du inte medlem? – senast 1 augusti måste du ansöka om att bli
medlem i Svenska kyrkan för att säkert kunna få rösta i årets Kyrkoval.
Skicka ett meddelande till gislaveds.pastorat@svenskakyrkan.se eller
ring 0371-831 00 så hjälper vi dig att bli medlem.

Röstkort
Röstkort skickas med post till alla röstberättigade omkring den 30
augusti. På röstkortet hittar du bland annat uppgifter om din vallokal
på valdagen med öppettider. Tillgänglighet och närhet för att enkelt
kunna lägga sin röst är viktigt. I Gislaveds pastorat finns därför minst en
vallokal i varje församling.

Du kan förtidsrösta
I Gislaveds pastorat finns det många möjligheter att förtidsrösta utöver
möjligheten att på valdagen besöka sin egen vallokal. Förtidsröstning
kan göras mellan 6 september till och med valdagen den 19 september. Det kommer att gå att förtidsrösta i Gislaveds församlingshem alla dagar under perioden, utom den 12 september. Dessutom kommer det
vid två tillfällen under dessa veckor finnas möjlighet att förtidsrösta
i de fem större tätorterna. Plats och tider kommer att annonseras i lokalpress
och i kommande nummer av Kyrkdörren.
Det är också möjligt att förtidsrösta i hela Sverige på angivna röstningslokaler,
t ex om man jobbar på annan ort eller är på resande fot på valdagen. Alla ställen
där du kan förtidsrösta finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Brevröstningspaket

Om du inte kan ta dig till en vallokal eller vill slippa trängsel så kan du
bud- eller brevrösta. Såväl vid bud- och brevröstning behövs utöver ditt
röstkort ett brevröstningspaket.
Det går att skicka efter från kyrkoval@svenskakyrkan.se I paketet finns
det instruktioner om hur du ska göra. Läs informationen noga. Brevröstningspaketet kan även hämtas lokalt i slutet av augusti på Kyrkans hus
eller bemannade församlingshem.

För all förtidsröstning måste röstkortet varamed samt legitimation.

Om du inte hittar ditt röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. dubblettröstkort, på
svenskakyrkan.se/kyrkoval Du kan också få ett nytt röstkort utskrivet på
Kyrkans hus i Gislaved och på en del lokaler för förtidsröstning.

Valnämnden i pastoratet ansvarar för organisationen av valen, och
administrationen sköts av Kyrkans hus, Storgatan 12, Gislaved.

Vi planerar för ett så smittsäkert val som möjligt enligt de rekommendationer som Svenska kyrkan i samråd med Folkhälsomyndigheten tar fram till oss.


Frågor om valet kan ställas till Nils Stenlund, nils.stenlund@svenskakyrkan.se eller 0371-831 51.


Valnämnden i Gislaveds pastorat

Så funkar kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan.