Kyrkoråd Gislaveds pastorat 2022-2025

Gislaveds nya pastorat har ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Ordförande är Marie Johansson och vice ordförande Magnus Ahlström Övriga ledamöter se nedan.

Samtliga ledamöter och ersättare i kyrkorådet är:

Ordinarie:

Magnus Ahlström, (Partipolitiskt obundna)

Jan Andersson, (Partipolitiskt obundna)

Inger Elmståhl, (Partipolitiskt obundna)

Lennart Persson, (Partipolitiskt obundna)

Anna Lindbäck, (Partipolitiskt obundna)

Marie Johansson (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna)

Ylva Samuelsson (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna)

Johanna-Maria Johansson (Västbo Sankt Sigfrids kyrkliga gemenskap)

Magnus Falk (Aktiv kyrka i Gislaveds pastorat)

Anders Jonsson (Kyrkans framtid i N Hestra)

Bengt Svensson (Framtidens kyrka i Burseryd)

Anette Rehn (Centerpartiet)

Ersättare:

Bodil Ahlström, (Partipolitiskt obundna)

Lars Hagstrand, (Partipolitiskt obundna)

Mona Petersson, (Partipolitiskt obundna)

Anders Oliv (Partipolitiskt obundna)

Elisabeth Hullfors, (Partipolitiskt obundna)

Mattias Runesson (Arbetarepartiet – Socialdemokraterna)

Ture Andersson (Arbetarepartiet - Socialdemokraterna)

Ann Nilsson (Västbo Sankt Sigfrids kyrkliga gemenskap)

Carina Johansson (Aktiv kyrka i Gislaveds pastorat)

Åsa Martinsson Sveningsson (Kyrkans framtid i N Hestra)

Johan Nyman  (Framtidens kyrka i Burseryd)

Mats Andreasson (Centerpartiet)