Kyrkoråd Gislaveds pastorat 2018-2021

Gislaveds nya pastorat har ett gemensamt kyrkoråd. Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Ordförande är Marie Johansson och vice ordförande Magnus Ahlström Övriga ledamöter se nedan.

Övriga ledamöter förutom ordförande och vice ordförande i Kyrkorådet är:

Ordinarie:

Anders Oliv

Marie Johansson

Ylva Samuelsson

Carina Johansson

Anette Rehn

Malin Larsson

Johanna-Maria Johansson

Jan Andersson

Magnus Falk

Bengt Svensson

Åsa Martinsson-Svenningsson

Ersättare

Inger Elmståhl

Christina Widell

Thure Andersson

Ros-Marie Moden

Gert-Ove Almgren

Tomas Mårtensson

Henrik Hallberg  

Ann Nilsson  

MayBritt Svensson

Conny Heijel

Anita Andersson

Anders Jonsson