Information om Coronaviruset Covid-19

Detta gör vi för att minimera spridningsrisken av Coronaviruset. Se aktuell information här!

Länk till Myndigheten för stöd till trossamfund, länken tar  er till videon på olika språk från trossamfundsledare som kan vara bra att dela till era medlemmar.

Kan vara extra viktigt nu under dessa religiösa högtider.

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 är många oroliga och vi vill göra vad vi kan för att minimera spridningsrisken. Vi håller vissa av våra verksamheter öppna men vi ber dig att stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Vi firar gudstjänster i våra kyrkor - max 50 besökare/gudstjänst, detta gäller även vid alla kyrkliga förättningar. 

Gislaveds pastorat har beslutat att tillsvidare göra ett uppehåll med församlingarnas öppna verksamheter, dagledigträffar, soppluncher och vissa barngrupper och dyl.

Öppen verksamhet
Vissa verksamheter kan komma att ställas in och andra verksamheter kommer till t.ex. promenadgrupper, öppna kyrkor för bön m.m. Vi uppmanar alla att titta i vår kalendern för att se vad som händer i våra församlingar och om gudstjänster, konserter eller öppna mötesplatser är inställda eller inte.

Hembesök
Vi gör inga hembesök just nu men finns tillgängliga på telefon för den som behöver ett samtal, ring 0371-831 00 så kan vi hjälpa dig att få kontakt.

Äldreboenden
Från och med torsdagen den 12/3 ställer vi tillsvidare in alla gudstjänster och övrig verksamhet på våra äldreboenden runt om i kommunen.

Våra bedömningar angående verksamheterna kommer sannolikt ändras i takt med att folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras. Här på hemsidan kommer vi publicera senaste nytt.

Tack för din förståelse!

Biskop Fredrik uppmanar oss att både i vår ensamhet och tillsammans i församlingen kan vi be:
Gud, ta hand om vår oro.
Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig.
Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen.