Foto: Maria Rickardsson

Himlaväsen

Här samlas barn i årskurs 4-7 på måndagar 15:00-16:30 och har kul ihop. Start 30 augusti i Gislaveds församlingshem.

Andakt med ljuständning, bön och sång är ett självklart inslag i våra träffar.
Under terminen medverkar vi i några familjegudstjänster.
Vi börjar med mellanmål, sen fortsätter vi med olika aktiviteter.

Det är begränsat antal platser så anmäla skicka till Maria Kastberg se nedan.

Har du frågor, kontakta:

Maria Kastberg

Maria Kastberg

Gislaveds församling, Gislaveds pastorat

Församlingspedagog, Församlingpedagog