Magnolia

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar och pilgrimsliv lockar allt fler. Människor ger sig ut på vägar och stigar i sitt sökande efter livets djup och i längtan efter inre och yttre uppbrott. Några färdvägar är urgamla och trampas upp på nytt, andra är nya och oprövade. Pilgrimstanken har återfötts ur ett behov av andlighet, inre ro och stillhet. En inre vandring i den yttre vandringens form. Att pilgrimsvandra innebär både en yttre och en inre vandring. Det är att leva förhållandevis enkelt under en tid och skala bort sånt som man vanligtvis tycker sig behöva. Man får klara sig med det man kan bära med sig i en ryggsäck.

Pilgrimens sju nycklar:

Varje nyckel innehåller en kort situationsbeskrivning, en huvudsymbol, en del i pilgrimens inre och yttre utrustning, ett pilgrimsord från livsvandringen, en dikt, en bön, en text och en psalm.

Skorna:    Långsamhetens och uppbrottets symbol

Staven:     Frihetens och vandringens symbol

Tältet:       Enkelhetens och måltidens symbol

Kappan:    Tystnadens och bönens symbol

Hatten:      Bekymmerslöshetens och rastplatsens symbol

Ränseln:     Delandets och mötets symbol

Korset:       Andlighetens och målets symbol