Verksamhetsplan och Församlingsinstruktion

Här hittar du dokument som innehåller våra planer och mål för den lokala verksamheten.