Foto: Magnus Aronson/Ikon

Tipspromenader

Välkommen att gå våra tipspromenader, det finns frågor både för barn och vuxna.

Varje måndag eftermiddag kommer en ny tipspromenad att hängas upp utanför våra kyrkor och församlingshem i respektive församling, den kommer att hänga från måndag till måndag.

Lappar, pennor samt låda att lämna in dina svar hittar du på respektive plats:
- Vid Enslövs kyrka.
- Oskarströms församlingshem, vid ingången till barnverksamheten på baksidan.
- Vid Kvibille församlingshem.
- Vid Getinge kyrka.

Vinnarna och även de rätta svaren kommer att publiceras här (se rutan till höger) och på Facebook på onsdagen efter föregående veckas tipspromenad. Priset är äran!

OBS! Om du inte vill att ditt namn publiceras på Facebook skriver du istället ett alias du själv känner igen på din svarslapp.

Det är gratis att delta och du kan göra den när du vill.