Meny

Präster och Diakoner

Anders Carlwe

Anders Carlwe

Getinge-Oskarströms pastorat

Kyrkoherde, Oskarströms församling

Johannes Bäckman

Johannes Bäckman

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Getinge-Rävinge församling

Michael Franzén

Michael Franzén

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Slättåkra-Kvibille församling

Joachim Franzén

Joachim Franzén

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Enslövs församling

Fabian Åström

Fabian Åström

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Oskarströms församling

Andreas Sundelid

Andreas Sundelid

Getinge-Oskarströms pastorat

Diakoniassistent, Getinge-Oskarströms pastorat