Meny

Präster

Anders Carlwe

Anders Carlwe

Getinge-Oskarströms pastorat

Kyrkoherde, Oskarströms församling

Johannes Bäckman

Johannes Bäckman

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Getinge-Rävinge församling

Michael Franzén

Michael Franzén

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Slättåkra-Kvibille församling

Joachim Franzén

Joachim Franzén

Getinge-Oskarströms pastorat

Komminister, Enslövs församling