Foto: Gustaf Hellsing Ikon

Vi stänger tre kyrkor för att spara el

Nyhet Publicerad Ändrad

Getinge-Oskarströms pastorat ser att elpriserna ökar i oroande takt. För att stämma i bäcken väljer vi därför att inom kort stänga tre av våra sju kyrkor.

Vi väljer att göra detta av tre skäl: För det första behöver vi hålla balans i kyrkans budget. För det andra vill vi ta det solidariska ansvaret för samhällets gemensamma energisparande som leder till sänkt energipris. För det tredje anser vi att kyrkan ska vara ett föredöme och visa att det går att spara på skapelsens resurser.

I de kyrkor vi väljer att stänga (kallställa) sänker vi temperaturen till 11 grader. Vi kommer vara mycket noga med att bevaka luftfuktigheten i kyrkorna för att säkerställa att byggnadens interiör och inventarier inte tar skada. Se längre ner vilka kyrkor som berörs.

Utöver nämnda åtgärder och praktiska följder kommer temperaturen i övriga kyrkor och församlingshem att sänkas till 18 grader. 

Det är inget alternativ att enbart göra en kraftig sänkning av inomhustemperaturen de dagar vi inte använder kyrkan. Det ger inte den ekonomiska besparing vi behöver, men framför allt är en större variation i temperaturen inte bra för byggnaderna.

De dop, bröllop och begravningar som redan bokats in i närtid i de kyrkor vi nu väljer att stänga, kommer att genomföras som planerat. Bokningar längre fram hittar vi lämpliga lösningar på.

Om energipriset av någon anledning sjunker kraftigt under vintern får vi ompröva vårt beslut. Annars får vi se fram emot vårvärmen då vi åter kan använda alla våra kyrkor.

Förutom att spara på vår energiförbrukning kommer vi samtidigt göra investeringar för att producera egen el. En del av våra församlingshem och ekonomibyggnader ska successivt förses med solceller. Det första arbetet med detta pågår redan i Slättåkra.

Dessutom: I mötet med våra församlingsmedlemmar märker vi redan av den oro som ökade kostnader i hushållsekonomin innebär. I vecka 43 arrangerar vi därför kvällsföreläsningar med kommunens energirådgivare i alla våra församlingar. Med dessa föreläsningar vill vi bidra till att sprida kunskap om 
praktisk energibesparing och hushållsekonomi. Läs mer om föreläsningarna här

Känner du oro och behöver någon att prata med. Läs mer här

Här firar vi gudstjänster när tre kyrkor stängs:

Rävinge kyrka, Kvibille kyrka och Enslövs kyrka kallställs. Praktiska följder av detta beslut innebär följande för respektive församling:

Getinge-Rävinge församling: Alla gudstjänster och kyrkliga handlingar förläggs till Getinge kyrka

Slättåkra-Kvibille församling: Gudstjänster schemalagda för Kvibille kyrka förläggs till församlingshemmet i Kvibille medans kyrkliga handlingar förläggs till Slättåkra kyrka (såvida församlingshemmet i Kvibille inte är ett alternativ för berörda parter).

Oskarströms församling: Delar av Enslövs kyrkliga handlingar kan komma att förflyttas till Oskarströms kyrka.

Enslövs församling: Gudstjänster schemalagda för Enslövs kyrka förläggs till församlingshemmet i Enslöv medans kyrkliga handlingar förläggs till Skavböke kapell och Oskarströms kyrka (såvida församlingshemmet i Enslöv inte är ett alternativ för berörda parter).

Uppdatering i gudstjänstschemat sker successivt:
Förändringar kan alltså ske vad gäller gudstjänstschemat i senaste numret av Nära dig. Vilken kyrka eller ibland församlingshem som gäller för vilken gudstjänst kommer vi att förmedla här på hemsidan, på uppdaterade anslag samt i tidningens predikoturer.