Meny

Barn och ungdom i Slättåkra-Kvibille

Att levandegöra kyrkans budskap både genom lek och undervisning och därigenom skapa en naturlig grund för ett aktivt deltagande i kyrkans verksamhet livet igenom.

grupperna startar igen v. 3 2020

För kontinuerlig information gilla gärna församlingens sida på facebook:
"Slättåkra-Kvibille församling"

Kom och var med oss i höst! I våra olika grupper händer massor av roligt, lek, pyssel, sång, samtal, träffa nya kompisar mm. Alla grupperna är kostnadsfria.
Vi startar v.3. Uppehåll v.8 för sportlov.
För att kunna erbjuda en så jämlik och så hög kvalité som möjligt i hela vårt
pastorat har vi till hösten gjort ändringar med tider och dagar.

Pga. Kvibilleskolans renovering behöver vi ändra vår verksamhet och tider.
Vi kommer att ha kör och pysselgrupperna på samma dag, då barnen kommer ifrån skolan.
Reservation för att tiderna kan ändras utifrån skolans schema.

STOR och liten (0-5år)
Öppen förskola på måndagar kl 9.00–11.30 i Slättåkra församlingshem.
Rytmik jämna veckor kl 9.30. Ledare: Helena

Primkören (F-klass och uppåt)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Mellanmål kl 13.50–14.20
Kör kl 14.20–15.00. Ledare: Helena och Karin

Oktavkören (åk 2-6)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kör kl 14.20–15.00+
Mellanmål cirka kl 14.45–15.00 för de som slutar senare
Kör kl 15.00–15.45. Ledare: Helena

Busungarna på tisdagar (F-klass till åk 1)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kl 15.00–16.00. Mellanmål se Primkören
Samtal, lek och pyssel. Ledare: Karin och Stine.

Himlaskoj på tisdagar (åk 2-6)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kl 16.00–17.00
Samtal, lek och pyssel. Ledare: Karin och Stine

Öppnis (0-5år)
Öppen förskola på torsdagar mellan kl 9.00–11.30 i
Kvibille församlingshem.
Rytmik ojämna veckor cirka kl 9.30–10.15.
Ledare: Karin och Helena

Kyrkokören (högstadiet och uppåt)
Torsdagar kl 19–21 i Kvibille församlingshem.
OBS! Start den 29 augusti. Ledare: Helena

Konfirmation

Läs mer om våra olika konfirmationsgrupper. Klicka här

Familjegudstjänster

Under terminen firas familjegudstjänster med olika teman och där ovanstående grupper deltar på olika sätt. Mer information kommer inför respektive datum.