Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och ungdom i Slättåkra-Kvibille

Att levandegöra kyrkans budskap både genom lek och undervisning och därigenom skapa en naturlig grund för ett aktivt deltagande i kyrkans verksamhet livet igenom.

grupperna startar igen v. 3 2019

För kontinuerlig information gå gärna med i facebook-gruppen:
"Barnverksamheten i Slättåkra- Kvibille församling"

Kvibille församlingshem

Busungarna (åk F-2)

Måndagar kl. 13.00-14.30 åk F-2

Alla är välkomna att samtala, leka, pyssla och ha skoj tillsammans! Vi hämtar och lämnar på skolan och fritids. Anmäl hämtning till ledare och fritids.
Ledare: Karin Norrman

Himlaskoj (åk 3-5)

Måndagar KL. 14.30-16.00 ÅK 3-5

Alla är välkomna att samtala, leka, pyssla och ha skoj tillsammans! Vi hämtar och lämnar på skolan och fritids. Anmäl hämtning till ledare och fritids.
Ledare: Karin Norrman

Prim- och Oktavkören (åk F - 6)


Tisdagar kl. 14.15–15.30

En barnkör där vi sjunger både lätta och lite svårare sånger. Vi medverkar på några gudstjänster och ibland övar vi in en musikal. Vi hämtar och lämnar åk F-åk 2 på skolan och fritids. Anmäl hämtning till ledare och fritids.
Ledare: Helena Palm 

Oktavkören (åk 3-6)


Tisdagar kl. 15.30-16.00 

Extra körsång för dig som vill sjunga lite mer.
Ledare: Helena Palm

Barnrytmik - Öppen förskola (0-5 år med vuxen)

Torsdagar kl. 09.00–11.30  

Sång, rörelser, lek, pyssel och fika för dig och ditt barn mellan 0-5 år.
Rytmik kl. 09.30-10.15 varannan vecka (ojämna veckor). 
Ledare: Helena Palm och Karin Norrman

 

 

Slättåkra församlingshem

Barnrytmik, Stor & Liten - Öppen förskolan (0-5 år med vuxen)

måndagar kl. 09.00-11.30

Sång, rörelser, lek, pyssel och fika för dig och ditt barn mellan 0-5 år.
Rytmik kl. 09.30-10.15 varannan vecka (jämna veckor).
Ledare: Helena Palm

Familjegudstjänster

Under terminen firas familjegudstjänster med olika teman och där ovanstående grupper deltar på olika sätt. Mer information kommer inför respektive datum.