Foto: Matilda Örjegård

Barn och ungdom i Oskarström

Att levandegöra kyrkans budskap både genom lek och undervisning och därigenom skapa en naturlig grund för ett aktivt deltagande i kyrkans verksamheter livet igenom.

För kontinuerlig information gilla gärna församlingens sida på facebook:
"Oskarströms församling"

Kom och var med oss i höst! I våra olika grupper händer massor av roligt, lek, pyssel, sång, samtal, träffa nya kompisar mm. Alla grupperna är kostnadsfria.
Vi håller igång till vecka 50 och gör uppehåll vecka 44 för höstlov.

OBS! Meddela både oss och fritids om vi ska hämta.

Kyrkis, öppen förskola 0-5 år med vuxen Ny dag och tid!
Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Torsdagar och fredagar kl 9.00-11.30.
Kontakt Sandra Litte

Fun kids F-klass-åk 2
Skapande, lek och pyssel.
Tisdagar kl 14.00-16.00 därefter börjar kören Unga gunget.
Hämtning på skolan kl 13.30. Taxi från Espered.
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Mixat åk 3-6 Ny dag och tid!
Samtal, spel, pyssel, bakning och häng.
Tisdagar kl 15.30-16.45
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

KU 13 år och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal m.m.
Torsdagar kl 18.30-21.00
Kontakt Walter Cervin och Stine Litte

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Unga gunget F-klass-åk 2
Sång varvat med lek och rörelse.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.00-16.45 direkt efter Fun Kids.
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Unga gunget+ åk 3-6
Kör för de lite äldre med sånger på svenska och engelska.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.45-17.30 direkt efter Mixat.
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Sång/musikgrupp 13 år och uppåt
För dig som gillar att spela och sjunga eller vill lära dig.
Pop, gospel, lovsånger m.m.
Vi repar torsdagar jämna veckor kl 16.30-18.00. Start 3/9
Kontakt Anna Marmvik och Walter Cervin

Konfirmation

Läs mer om våra olika konfirmationsgrupper. Klicka här