Barn och ungdom i Getinge-Rävinge

OBS! Nu har vi sommaruppehåll men startar upp igen vecka 35. Informationen om grupper m.m. på denna sida kommer att uppdateras.

Öppen förskola 0-5 år med vuxen
Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl 9.00-11.30.
Kontakt Karin Norrman

Juveler/Juvelkör F-klass-åk 2
Skapande verksamhet (pyssel, lekar mm) och Barnkör.
De flesta är med i både kören eller skapandeverksamhet, men det går att välja bara det ena. Hör av dig för exakta tider i så fall.
Hämtning på skolan. Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin.
Onsdagar efter skolan - 16.15
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.

Briljanter/Briljantkör åk 3-5
För de lite äldre barnen. Skapande verksamhet (pyssel, lekar mm) och Barnkör.
De flesta är med i både kören eller skapandeverksamhet, men det går att välja bara det ena. Hör av dig för exakta tider i så fall.
Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin.
Onsdagar efter skolan - 16.15. Åk 4-5 slutar 17.15
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.

Ungdomskör åk 6 och uppåt
Sånger både på svenska och engelska. Lite klassiska sånger men mest moderna låtar. Sånger i stämmor.
Du kan vara med även om du inte bor i Getinge.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin.
Måndagar kl 16.00-17.00
Kontakt Elvira Tufvesson

Ungdomsgrupp åk 6 och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket annat kul.
Måndagar kl 17.00-19.30
Kontakt Stine Litte

Konfirmation

Läs mer om våra olika konfirmationsgrupper. Klicka här

Gudstjänster

Under våren firas gudstjänster med olika teman och där ovanstående grupper deltar på olika sätt. Mer information kommer till medverkande grupper.