Foto: Jan Robertsson /IKON

Asyl/integrationsarbete

Det finns plats för ca 700 asylsökande på Spenshult. En majoritet kommer från Syrien, men många kommer från andra krigsdrabbade länder som exempelvis Afghanistan, Somalia och Irak.


Här i vår bygd får de en fristad från förtryck och våld, och genom statens försorg får de någonstans att bo och en peng till inköp av mat och allt annat man behöver.
Ersättningen för alla omkostnader är dock låg (oförändrad summa sedan 1994) och ligger på runt 20 kr per dag och vuxen om du bor på boende där du får mat, och runt 70 kr för dem som själva köper och lagar sin mat.
Detta innebär att hjälp i form av insamlingar av kläder, skor, blöjor och andra hygienartiklar är mycket välkommet.
Sedan mars 2014, då de första flyktingarna kom till Oskarström, finns ett nätverk – Flyktingnätverket Oskarström – som består av bygdens olika föreningar, kyrkor och även privata individer och initiativ.
Många volontärer gör fantastisk insatser vad gäller klädutdelning, språkcaféer och andra aktiviteter för både barn och vuxna. Ett besök på asylboendet kan innebära en tydlig ljusglimt, och att känslan av isolering minskar!

VILL DU VARA MED OCH GÖRA EN INSATS?
Du kan vara med och göra stor skillnad genom att ge kläder, pengar eller av din tid. Bäst blir det om du gör något som du trivs med och i den omfattning som passar just dig. I foldern du kan ladda ner ser du befintliga och planerade mötesplatser i Oskarström, Johansfors och Nissaström. Där hittar du också kontaktuppgifter till olika ansvariga personer, och vad som gäller om du vill skänka kläder, skor, cyklar, hygienartiklar med mera.

Ring och hör dig för om vilken form som kan passa dig. Med jämna mellanrum kommer foldern att uppdateras.

Med jämna mellanrum har vi nätverksträffar där du kan representera din förening eller ditt företag. 

Nätverket har också bildat en liten styrgrupp som träffas en gång i månaden. Hör gärna av dig om du har frågor eller om du och ditt sammanhang vill finnas med i den här mindre gruppen. 
  
TACK FÖR DITT INTRESSE OCH DITT ENGAGEMANG!

Flyktingsamordnarna i Getinge-Oskarströms pastorat