Orgelundervisning

Genarps församling har alltid värnat om att få unga människor intresserade av orgelspel. Församlingen har dessutom ett kulturellt arv att förvalta när det gäller rekryteringen till organister. 

Kerstin Larsson har i sin tjänst avsatt tid för undervisning i orgelspel. 

Foto: Ikon

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Kerstin Larsson

Kerstin Larsson

Genarps församling

Kyrkomusiker

Mer om Kerstin Larsson

Ledare för verksamheterna Babyrytmik, Kyrkokören, Barnkören och Barockensemblen, spelar vid kyrkliga handlingar och gudstjänster