Orgelundervisning

Genarps församling har alltid värnat om att få unga människor intresserade av orgelspel. Församlingen har dessutom ett kulturellt arv att förvalta när det gäller rekryteringen till organister. 

Kerstin Larsson har i sin tjänst avsatt tid för undervisning i orgelspel. 

Foto: Ikon

Vill du veta mer? Kontakta gärna: