Gudstjänster

Foto: Ikon
Att vara människa är att stå i ett förhållande till sig själv, till andra människor, till samhället, naturen och Gud. Detta förhållande hålls levande av att människan alltid och på olika sätt firar gudstjänst. Genom stillhet i naturen, sprudlande glädje, bön, en stunds ro i kyrkan och gemenskap. Som kristen församling firar vi gudstjänst i allt vi gör. Alla verksamheter har gudstjänsten som ett perspektiv. Församlingens hjärta eller centrum är gudstjänsten som firas varje söndag, här i vår församling som mässa, alltså med nattvard, bröd och vin delas för att vi skall få hjälp att vara människor.
 
Varje gudstjänst innebär att vi tillsammans försöker närma oss den Gud som söker oss, den levande Gud som är skapare, som ger upprättelse genom Kristus och livsmodets Ande. I lovsång, tacksamhet, men också i klagan och vädjan för världen och oss själva tolkar gudstjänsten våra liv, vår kristna tradition i samtiden, bibeltexterna för vår tid och den kristna tron.
 
Delaktighet och Tilltal är ledorden för Genarps församling – och vår djupaste önskan är att gudstjänsterna skall genomsyras av delaktighet i det heliga och i gemenskapen, tilltalet av upprättelse och förlåtelse. Därför har konfirmanderna och körerna en given plats i gudstjänsterna och alla är alltid välkomna att som gudstjänstvärdar eller kyrkvärdar engagera sig extra i gudstjänstlivet.
 
Här i Genarps församling firar vi ett flertal olika former av gudstjänster och med olika musikaliska traditioner och tonspråk.
I kalendern, får du information om varenda gudstjänst som äger rum i någon av våra tre kyrkor, Genarps kyrka, Gödelövs kyrka och Lyngby kyrka.
 
När du vill engagera dig extra i gudstjänstlivet – bara kontakta någon av personalen.

Solhems äldreboende

På Solhelms äldreboende har vi andakt en gång per månad, fredag kl 11.00.
Andakten är utformad med inslag av mycket sång och musik.
Vi försöker stimulera minnen och upplevelser för de som bor där, en stor glädje för alla.

 

Foto: Ikon

Det samlas upp kollekt varje söndag. Om du vill veta vart kollekten går ring pastorsexpeditionen på telefonnummer 040-31 56 00. Vi har ett Swish nummer om man vill skänka kollekt genom mobiltelefonen: 123 590 42 14. Skriv vilket datum överföringen gäller och till vilket ändamål.