Illustration av tre barn.

Verktyg för att skapa en positiv idrottskultur

”Alla är olika, olika är bra.” Vi människor är ganska lika, men vi är också ganska olika. Det är bra att vi är lika, för då känner vi gemenskap i en grupp. Men det är också bra att vi är olika för då kommer vi på klurigare idéer och kan se saker på andra sätt. Precis som vi, vill barn från andra länder ha vänner att skratta och leka med. Och de vill gå i skolan och ha något att drömma om för framtiden.

Verktygen består av en pedagogisk verktygslåda och av Schysst spel – en tidning som gör skillnad.

Schysst spel – tidning som gör skillnad

Årets nummer av Schysst spel – tidningen för barn i åldrarna 6–13 år
har temat ”Alla är olika, olika är bra”. Små reportage om barn och ungdomar i Sverige  och andra delar av världen.

Ladda hem tidningen Schysst spel som PDF. 

Tips till idrottsklubbar

Ni kan beställa tidningen Schysst spel gratis via Svenska kyrkans webbshop och dela ut till deltagarna i fotbollsskolan.

Pedagogisk verktygslåda

Trygga barn är mer mottagliga för det som vi vill prata med dem om.  Bygg upp en samhörighet och trygghet i gruppen. Inled med enkla aktiviteter som svetsar samman gruppen. Aktivitetens resultat är inte målet – utan aktiviteten, samarbetet och känslan av samhörighet är målet med övningen eller leken. Den pedagogiska verktygslådan är ett bra hjälpmedel i fotbollsskolan och i idrottsskolan.

Lek med barnen

Vi vill mer än tidigare lyfta leken som en viktig ingrediens i mötet med barnen.

Barnet lär sig via lek och är barnets arbete. Allt behöver inte vara tävling.

Man blir bättre om man får leka – pröva i sin egen takt utan inblandning av kommentarer från vuxna/ledare. Lek utvecklar. Lek ska inte handla om att mäta sig med någon annan.

Ladda hem fotbollsskolans pedagogiska verktygslådan som PDF
och använd den gärna i sommarens fotbolls/idrottsskolor.

 

Hitta mer information