Påskliljor vid grav på Askims kyrkogård
Foto: Hasse Jonsson

Vi är en begravningssamfällighet

Från 1 januari 2018 heter vi formellt Göteborgs begravningssamfällighet.

Sedan den 1 januari 2018 är vi Göteborgs begravningssamfällighet. Vi är en egen enhet inom Svenska kyrkan. En skillnad sedan tidigare är att vi har ett eget kansli med gemensamma stödfunktioner för hela organisationen.

Telefon, adress och faktura

Växelnummer 031-731 80 80. ​Du kan göra tre val. Tryck 1 för att komma till gravskötselexpeditionen, tryck 2 för att komma till begravningsexpeditionen och tryck 3 för att komma till växel/reception. 

Postadress. Vi behåller den förra adressen, som gick till Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
Göteborgs begravningssamfällighet
Box 1526
401 50 Göteborg

Fakturaadress. Nedanstående adress gäller. Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens i form av namnkod med två första bokstäverna i för- respektive efternamnet. Två namn skall användas - först beslutsattestant sedan mottagningsattestant (kaan-nisv för Karin Andersson-Niclas Svensson som exempel). Ni kan ni få referenskod från er kontakt hos oss.
Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala

E-postadress. Vår förvaltningsadress ni nås oss på;
gbg.begravningssamfallighet@svenskakyrkan.se

Delning av tidigare organisation

Efter årsskiftet 2017/2018 delades den förra Göteborgs kyrkliga samfällighet in i tio helt egna delar - en begravningssamfällighet, sex pastorat samt tre församlingar.

Om Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Här finns 36 begravningsplatser med totalt cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom begravningssamfälligheten arbetar cirka 175 personer och under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 120 personer, säsongsanställd personal. Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar med ett gemensamt kansli. Skötselavdelningen ansvarar för all skötsel av kyrkogårdarna, begravningsavdelningen för kapellen, begravningsexpedition och gravgrävning och fastighets- och krematorieavdelningen för krematoriet och förvaltningen av våra fastigheter och tekniska installationer.