S:t Lukas exteriört med gräsmatta framför och S:t Markus i bakgrunden
Foto: Tommy Hvitfeldt

Utomhusbegravningar i Göteborg

Nu finns möjlighet till att hålla begravningsceremonier utomhus på Fridhems kyrkogård och i alternativ form på Västra kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg kan nu erbjuda möjligheten att hålla begravningsceremonier utomhus under corona-pandemin.

UTOMHUSBEGRAVNING på Fridhems kyrkogård

Fridhems kapell exteriör Foto: Tommy Hvitfeldt

På Fridhems kyrkogård finns möjlighet att anordna utomhusbegravning i direkt anslutning till kapellbyggnaden. Kistan står då under tak, vilket är en fördel i ett omväxlande göteborgsväder.

BEGRAVNINGSCEREMONI I KAPELLEN PÅ VÄSTRA KYRKOGÅRDEN

Som ett alternativ, under corona-pandemin, kan lokalerna på Västra Sankt Lukas och Sankt Markus kapell användas på ett nytt sätt. Vi rekommenderar att de båda väntrummen sammanbyggda med kapellen på Västra kyrkogården, används för ceremonin och att kistan placeras där. Då finns möjlighet att använda befintlig högtalaranläggning och orgelmusiken från kapellet kan höras ut i väntrummen. Öppnas de stora portarna, ut mot kyrkogården, blir det rymligt och luftigt i de inglasade väntrummen.  Kyrkogårdsförvaltningen tror att detta kan vara ett gott alternativ till kapellsalarna.

Från och med den 1 juli 2021 får begravningar utomhus ha max 600 deltagare.  

S:t Lukas kapell väntsal med rymd i glas och känsla av att vara utomhus
S:t Lukas kapell väntsal Foto: Tommy Hvitfeldt

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg