Skötselplan

Skötselplanen är vårt arbetsverktyg för att sköta kyrkogårdarna i Göteborg

Skötselplanen är ett arbetsverktyg i vårt arbete med sköta kyrkogårdarna i Göteborg. Det finns en plan för varje kyrkogård och då innehåller den också namn på den/de som ansvarar för kyrkogården. Denna fil är ett exempel från flera olika kyrkogårdar för att visa hur vi arbetar med skötseln av kyrkogårdarna i Göteborg. Filen är ganska stor då den innehåller ett antal bilder. 

Skötselplan, publik version i A5