Plantering sommarblommor, Kvibergs kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Skötselavdelningen

Skötselavdelningen svarar för skötseln av samtliga kyrkogårdar i Göteborg. Förutom alla gemensamma ytor på kyrkogårdarna svarar man också för skötsel av kulturgravar, stensäkerhet samt enskilda gravar med avtal.

Gravskötselexpedition

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal.

Besöksadress: Västra kyrkogården, 414 73 Göteborg

031-731 80 80 (knappval 1), gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se 

Besöksadress ledning/stab

Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5, Göteborg

Postadress

Box 1526, 401 50 Göteborg

Ledning

Håkan Martinsson, chef skötselavdelningen
031-731 87 25
hakan.martinsson@svenskakyrkan.se

Stab

Malou Augustin, samordnare
031-731 87 23
malou.augustin@svenskakyrkan.se

Linnéa Cornelius, trädgårdsingenjör
031-731 87 24
linnea.cornelius@svenskakyrkan.se

Elise Nässén, landskapsingenjör
031-731 87 22
elise.nasen@svenskakyrkan.se

Jaana Rintala Berndtsson, planerare
031-731 87 26
jaana.rintalaberndtsson@svenskakyrkan.se

Therese Tilschner, VA-ingenjör
031-731 87 27
therese.tilschner@svenskakyrkan.se

ENHETschefer

Jessica Karlsson, enhetschef Hisingen och södra skärgården
Besöksadress: Lundbygatan 2 (Lundby nya kyrkogård)
031-731 65 85
jessica.m.karlsson@svenskakyrkan.se

Joel Nadolski, enhetschef Kviberg
Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, (Kvibergs kyrkogård)
031-7316583 
Joel.Nadolski@svenskakyrkan.se 

Christer Blomgren, enhetschef Öst
Besöksadress: Nobelplatsen 5 (Östra kyrkogården)
031-731 80 85 
christer.blomgren@svenskakyrkan.se

Mattias Hagberg, enhetschef Väst
Besöksadress: Sven Brolids väg 35 (Västra kyrkogården)
031-731 92 83
mattias.hagberg@svenskakyrkan.se

Gravskötselexpedition

Besöksadress:
Västra kyrkogården, 414 73 Göteborg
031-731 80 80 (knappval 1), gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se 

Personal

Jeanette Winberg, administratör
Carola Björkman, administratör
Anita Paakkonen Ahl, administratör

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg