Foto: Håkan Sjunnesson

Ny begravningsorganisation i Göteborg

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 samtidigt som Göteborgs församlingar delades in i nio enheter. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg.

Begravningssamfälligheten, som är en organisation inom Svenska kyrkan, ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. I mötet med göteborgarna och våra andra uppdragsgivare kallas vi ofta för kyrkogårdsförvaltningen men Göteborgs begravningssamfällighet är vårt officiella namn.

Om Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Här finns 36 begravningsplatser med totalt cirka 118 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom begravningssamfälligheten arbetar cirka 175 personer och under sommarhalvåret anställs ytterligare cirka 120 personer, säsongsanställd personal. Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar med ett gemensamt kansli. Skötselavdelningen ansvarar för all skötsel av kyrkogårdarna, begravningsavdelningen för kapellen, begravningsexpedition och gravgrävning och fastighets- och krematorieavdelningen för krematoriet och förvaltningen av våra fastigheter och tekniska installationer.

Ny organisation för Svenska kyrkan i Göteborg

Mellan 1883-2017 bildade Svenska kyrkan i Göteborg en samfällighet, med gemensam ekonomi och administration. Kyrkogårdsförvaltningen ingick som en gemensam verksamhet. Den 1 januari 2018 delades Göteborgs församlingar in i nio enheter samt en separat begravningssamfällighet. Information och länkar till församlingar och pastorat finns här.