Statyetter på grav, Kvibergs kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Kansli

På begravningssamfällighetens kansli finns de gemensamma kompetenser som ska stödja begravningssamfällighetens avdelningar och verksamheter samlade.