Statyetter på grav, Kvibergs kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Kansli

På begravningssamfällighetens kansli finns de gemensamma kompetenser som ska stödja begravningssamfällighetens avdelningar och verksamheter samlade.

Kansli - kontakt

Du kan nå oss via begravningssamfällighetens växel,
tel 031-731 80 80, eller via våra direktnummer.

 

Cissi Hammer, förvaltningschef
031-731 88 35
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

 

Gerd Hörder, HR-specialist
031-731 88 19
Gerd.Horder@svenskakyrkan.se 

 

Ingela Håman, controller/ekonom
031-731 88 44
ingela.haman@svenskakyrkan.se 

 

Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör
031-731 11 34
hanna.hermansson@svenskakyrkan.se 


Birgitta Löwing Kiser, kommunikatör

031-731 88 33
birgitta.lowingkiser@svenskakyrkan.se 

 

Ann-Christin Johansson, vikarierande förvaltningssekreterare
031-731 88 14 - arbetar deltid, i första hand onsdagar och torsdagar
Ann-Christin.Johansson@svenskakyrkan.se  

 

Malena Nilsved, förvaltningssekreterare tjl
031-731 62 80
malena.nilsved@svenskakyrkan.se 


Anna-Lena Björsegård, förvaltningsadministratör

031-731 88 12
anna-lena.bjorsegard@svenskakyrkan.se

 

Lennart Sandling, it-samordnare
031-731 88 55
lennart.sandling@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress: Exp, Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5, 416 57 Göteborg. 

Postadress: Göteborgs begravningssamfällighet, Box 1526, 401 50 Göteborg