Västra kyrkogården, askgravlund
Foto: Ronald Eek

Förbättrad tillgänglighet på kyrkogårdarna

Ett särskilt handlingsprogram har tagits fram.

Ett särskilt handlingsprogram har tagits fram av begravningssamfälligheten i Göteborg som beskriver hur vi vill förbättra tillgängligheten på kyrkogårdarna. I handlingsprogrammet beskrivs riktlinjer för gångytor, trappor och ramper, serviceplatser, sittplatser samt belysning.

Exempelvis säger reglerna att trappor ska ha två ledstänger på 90 centimeter höjd. Ledstång kan kompletteras med en underliggande stång på 70 centimeter för barn och kortare personer. Ledstång ska sluta 30 centimeter utanför trappans början och slut, förutsatt att detta inte utgör ett hinder såsom utstickande byggnadsdel.

Läs mer om vårt tillgänglighetsarbete här