Säve askgravlund
Foto: Göran Karlsson

Smyckningsplatsen vid Säve askgravlund flyttas

Askgravlunden på Säve kyrkogård har dragits med återkommande sättningar i mark. En anledning till detta är att det intilliggande vattendraget ofta svämmar över.

För att slippa tillfälliga lösningar väljer vi nu att flytta smyckningsplatsen permanent till området söder om nuvarande plats. Innan sommaren kommer kyrkogårdsförvaltningen anlägga den nya smyckningsplatsen vid samma plats som den tillfälliga ligger i dag.

Gravsättningsområdet berörs inte av markarbetena.