Corona-virus färgbild
Foto: Viktor Forgacs, Unsplash

Coronaviruset covid-19

Göteborgs begravningssamfällighet bevakar utvecklingen av coronaviruset och följer de råd och riktlinjer som vi får från myndigheter. 

Råd i PANDEMItider

Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd. I kapellen och ceremonilokalerna är det särskilt viktigt att det inte blir trångt vid entréerna. Vi uppmanar alltså begravningsgästerna att gå direkt in i lokalen och ha ytterkläderna vid sina platser.

Läs mer och följ utvecklingen

För information om utvecklingen kring corona-pandemin, se länkar här på sidan till bland annat Krisinformation.se, Folkhälsoinstitutet, Arbetsmiljöverket och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Nyheter om coronapandemin och covid-19