Trädallé, Kvibergs kyrkogård
Foto: Henrik Enarsson

Begravningsavdelningen

Begravningsexpeditionen svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, bokning av kapell, gravvisning, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Begravningsavdelningen svarar för hanteringen av alla ärenden i samband med begravningar, såsom visning/bokning av kapell, gravrätt, gravbok, visning av gravar, gravgrävning, gravsättning av kistor, urnor och askor, samt godkännande av gravvårdsritningar och namnplaketter till askgravlundar. Avdelningen har även ansvar för planering av ombyggnad och nyanläggning på kyrkogårdar.

De flesta som tillhör begravningsavdelningen har Kvibergs kyrkogård som bas.

Besöksadress

Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 415 22 Göteborg

Postadress

Box 1526, 401 50 Göteborg

Begravningsexpedition

031-731 80 80 (knappval 2), gbg.begravning@svenskakyrkan.se  

Karin Bennehed, administratör, Susanne Hägg, administratör, Terese Johansson, administratör, Karin Josefsson, administratör, Anne Morberg, administratör, Therese Salmi, administratör och Cornelia Söderström, administratör, Birgitta Liljekvist, registervård, Susanne Efraimsson, växeltelefonist.

Personal - stab

Katarina Evenseth, chef begravningsavdelningen
031-731 82 95
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se

Marie-Louise Dreyer, enhetschef för begravningsexpeditionen samt kapell/gravvisning
031-731 11 39
marie-louise.dreyer@svenskakyrkan.se

Marie Louise Nord, planeringsingenjör
031-731 92 85
marie.louise.nord@svenskakyrkan.se

Madelene Hammarberg, planeringsingenjör
031 - 731 80 86 
Madelene.Hammarberg@svenskakyrkan.se 

Oskar Fläderblom, planeringsingenjör
031-731 80 89
Oskar.Fladerblom@svenskakyrkan.se 

Stefan Andersson, planerare
031-731 82 86
stefan.andersson2@svenskakyrkan.se

Kristian Andersson, enhetschef för gräveri, verkstad och förråd
031-731 11 36
kristian.andersson2@svenskakyrkan.se

 

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. 
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg