Unga sjunga

Goss- och flickkörernas aspirantgrupper och Domkyrkans flickkör i musik som andas vår! Dirigenter Ulrika Melin Lasson och Petter Ekberg. Lördag 9 mars kl. 15

Göteborgs domkyrkas goss- och flickkörer

Sammanlagt sjunger c:a 200 barn och ungdomar mellan 8 och 25 år i sju körgrupper. Läs mer.

Gustavi Ungdomskör

Gustavi Ungdomskör består av 35 sångare i åldern 16-25 år. Många av dem har vuxit upp i goss- och flickkörerna. Läs mer.