Tillsammans kan vi göra skillnad

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.

Din gåva räddar liv!

Gåvor som förändrar 

Prisexempel:

• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.

• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.

• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.

• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.

• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.

• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.

• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under coronapandemin.

Swisha Act Svenska kyrkan 900 1223.